Diensten - Het Nederlandse Sales Instituut

Onze Diensten

Just Say the Word, We Can Do it all!

Outbound:

Voor energiemaatschappijen maken we klanten die blijven. Dit doen we dmv telefonische en face2face campagnes. Omdat wij een unieke benadering hebben blijven klanten die door ons gemaakt worden langer klant. Vooral in een markt met veel concurentie is klantbehoud minimaal net zo belangrijk als klant aquisitie. Maak daarom kennis met onze werkwijze.

Wij (be)denken, doen en zijn pragmatisch. Onze pragmatische werkwijze helpt om doelstellingen te bereiken op basis van informatie en analyses. 7 opeenvolgende stappen vormen hiervoor de basis:

 1. Strategie sessie voor het bepalen van realistische doelstellingen in verhouding tot het beschikbare budget, het inventariseren van de kansen, doelgroep bepaling, het verzamelen van goede ideeën en het definiëren van de merkbelofte als basis voor de communicatie boodschappen op basis van het onderscheidende vermogen.
 2. Conceptueel uitwerken van de creatieve merkbelofte, communicatie boodschap(pen) die emotioneel prikkelen en ‘customer journey’ op basis van onder andere marktonderzoek en analyse van de concurrentie.
 3. Plan voor de marktbenadering definitief maken en keuzes maken met betrekking tot de middelen en media die we gaan inzetten
 4. Ontwikkeling en creatie middelen en tools
 5. Uitvoeren operationele taken
 6. Meten en evalueren resultaten
 7. Optimaliseren van de campagne om resultaat te boeken

Hoe gaan wij te werk?

Intakegesprek & inventarisatie

We bespreken jouw business, producten, prijzen en de eventuele samenwerking. We brengen in kaart in welke markt je zit, hoeveel leads er zijn, waar deze vandaan komen, hoeveel groeipotentie er is en natuurlijk welke commissie we per verkoop zullen hanteren. Dit alles doen we vrijblijvend en in goed overleg met als doel tot een zo kloppend mogelijke win-win situatie te komen. Wanneer we een match zijn gaan we aan de slag!

Training en belscripts

Wanneer we van beide kanten een ‘go’ gegeven hebben starten we met het inwerken van onze verkopers. Hiervoor verzamelen wij alle productinformatie, marketingmateriaal en stellen wij een belscript op met o.a. antwoorden op veelgestelde vragen. We stellen samen met jou een ideale uitganspositie samen om jouw leads niet alleen effectief op te volgen maar ook een fijn gevoel te kunnen geven. Ieder telefoontje moet voor jouw leads sowieso als plezierig worden ervaren, ongeacht. Wij werken vervolgens onze verkopers in.

Sales!

Nu kunnen we los! We gaan aan de slag met het opvolgen van de eerste leads die je aan ons doorstuurt en stemmen met jou af hoeveel leads we in de eerste weken mogen verwachten. Onze verkopers opereren (tenzij je dat graag anders ziet) vanuit jouw bedrijfsnaam. We bellen leads, voeren verkoopgesprekken, optimaliseren onze scripts en niet onbelangrijk: we genereren extra omzet!

Meer Sales! - Procesoptimalisatie leads

Naast het optimaliseren van de verkoopgesprekken zelf denken wij ook mee in het optimaliseren van de aanvoer van leads. Voor sommige van onze klanten leveren wij ook de leads. We geven adviezen over het verhogen van het aantal leads maar ook het verbeteren van de kwaliteit van de leads indien dit van toepassing is. Hoe kwalitatiever de lead, des te groter de kans op een verkoop namelijk is.

Nog meer Sales!

Niet iedere lead die wij bellen is direct bereid tot aankoop van je product over te gaan. Wij willen niet te ‘pusherig’ overkomen en vinden kwaliteit en duurzame relaties belangrijk. Zo kunnen we in een later stadium opnieuw contact opnemen of, in het geval van nieuwe producten, bestaande klanten proactief benaderen met een mooi aanbod voor jouw nieuwe product. Timing is alles als het aankomt op duurzame klantrelaties.

Feedback en optimalisatie

Wij vinden duurzame relaties belangrijk. Zowel met de leads die wij voor je closen (we willen geen gladde jongens zijn) als met de ondernemers waar wij voor bellen. Daarom is er regelmatig ruimte voor feedback en optimalisatie. We kijken naar de cijfers, geven onze aanbevelingen en luisteren uiteraard naar jouw wensen voor de toekomst.

Training:

Burgerschap:

Na het lezen van een advies van de MBO raad schrok een van de oprichters van NSI omdat er in het onderzoek geconcludeerd werd dat een groot gedeelte van de MBO leerlingen de aansluiting met de maatschappij mist. Omdat de eigenaren van NSI vaak worden gevraagd om op MBO en Hoge scholen te spreken. En onze medewerkers ook vaak tot die doelgroep behoort. 

Hebben we bewust een workshop ontwikkeld waarmee we vakoverschrijdende vaardigheden aanbieden. Denk aan vaardigheden zoals effectief communiceren, marketing , financieel management, leren leren en nog veel meer. 

Dit om een denkwijze te helpen ontwikkelen waarmee ze makkelijker met verandering omgaan, sneller in staat zijn om zich aan te passen en betere keuzes kunnen maken omdat ze in staat zijn de consequenties van hun daden te overzien.

21ste eeuw skills:

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?

Deze vaardigheden, ook wel bekend als 21st century skills, zijn capaciteiten en bekwaamheden die nodig zijn om succes te hebben in de 21e eeuw. Dat geldt voor succes op het werk én in de maatschappij. Het belangrijkste verschil tussen deze ‘nieuwe’ en de traditionele academische vaardigheden, is dat de 21e eeuwse vaardigheden In tegenstelling tot de academische vaardigheden die hoofdzakelijk draaien om inhoudelijke kennis. Zo is ‘knoppen vaardigheid’ of digital savviness tegenwoordig onmisbaar op het werk maar ook privé. Denk aan internetbankieren en de verplichte digitale belastingaangifte: beiden zijn niet meer weg te denken uit ons leven. 

Hoe zijn deze 21st century skills vastgesteld?

Deze 21e eeuwse vaardigheden zijn geïdentificeerd door docenten, academici, de overheid en het bedrijfsleven. Er zijn verschillende organisaties die, met verzamelde input van deze experts uit deze gebieden, skills hebben vastgesteld. Bijvoorbeeld zoals the Partnership for 21st Century Skills (P21). Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) hebben hiervan elk een vertaling gemaakt voor de Nederlandse markt. 

Waarom zijn deze vaardigheden vastgesteld?

De gedachte achter het opstellen van de 21e eeuwse vaardigheden, is dat het intellectueel kapitaal van burgers de drijvende kracht vormt voor de toekomst. Dat betekent dat politieke, sociale en economische vooruitgang tijdens dit millennium is alleen mogelijk is, als het intellectuele potentieel van de jeugd nu wordt ontwikkeld. 

Dit zijn de dertien 21e eeuwse vaardigheden:

Het SLO onderscheidt de elf vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw, het ECBO indentificeert er dertien. In deze video leggen we de elf vaardigheden uit die het SLO identificeert:

 

We lichten hieronder de dertien vaardigheden toe volgens het ECBO:

Dit zijn de dertien 21e eeuwse vaardigheden:

Onder denkvaardigheden vallen cognitieve processen om een probleem of situatie goed in te schatten, er een mening over te vormen en het op te lossen. Het gaat hier om de drie vaardigheden:

 • Kritisch denken
  Je kunt effectief beargumenteren, beweringen analyseren en evalueren.
 • Creativiteit
  Je kunt een vernieuwend, passend idee of product bedenken en ontwikkelen.
 • Probleemoplossend vermogen
  Je kunt een probleem vaststellen en denkstappen zetten om dit op te lossen.

Digitale vaardigheden

Nu we steeds meer met machines en computers gaan werken, moeten wij ons daarin blijven ontwikkelen om mee te kunnen gaan. Onder deze categorie van ‘knoppen vaardigheid’ vallen: 

 • ICT- basis vaardigheden
  Je kunt werken met computers en digitale programma’s.
 • Computational Thinking
  Je kunt een probleem procesmatig (her)formuleren, op een manier waarop een computer deze kan oplossen. Hierbij komen verschillende denkprocessen kijken waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie belangrijk zijn. De uitkomst is een goede formulering van het probleem met hulp van ICT-technieken en -gereedschappen.
 • Mediawijsheid
  Je kunt digitale informatie bewust en kritisch gebruiken en zelf produceren. Daarbij heb je oog voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden. Ethiek speelt hierin een grote rol. Je kunt bronnen op waarde schatten. 
 • Informatievaardigheden
  Je kunt efficiënt de juiste informatie zoeken en selecteren, met digitale hulpmiddelen. 

Interpersoonlijke vaardigheden

Omdat machines ons steeds meer werk uit handen nemen wordt interactie met allerlei verschillende mensen een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. De volgende vaardigheden zijn daarvoor nodig: 

 • Communiceren
  Je kunt effectief en duidelijk informatie uitwisselen, zonder ruis.
 • Samenwerken
  Je kunt samen met anderen doelen nastreven, anderen daarbij betrekken en elkaar aanvullen.
 • Sociale & culturele vaardigheden
  Je kunt in uiteenlopende situaties samenleven, -werken en leren met mensen van verschillende achtergronden.

Intrapersoonlijke vaardigheden

Deze intrapersoonlijke vaardigheden stellen burgers en medewerkers in staat om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

 • Zelfregulering
  Je bent in staat zijn om jezelf een doel te stellen, je kunt een strategie kiezen en monitoren of het doel behaald is.
 • Ondernemerschap
  Je ziet kansen en benut die ook, je neemt initiatief en handelt proactief.
 • Metacognitie
  Je bent je bewust van je eigen leergedrag en kunt dit controleren en bijsturen.

Op naar een toekomstbestendig medewerkersbestand

In onze kennissamenleving waarin technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen, is het belangrijker dan ooit dat medewerkers continu leren. Als organisatie schep je de voorwaarden om dit mogelijk te maken. Benieuwd hoe je daarop inspeelt? Of wil je meer lezen over de organisatie, het werk en de medewerker van de toekomst? Download dan het whitepaper ‘De toekomst van organisaties, werk en medewerkers’ en neem een kijkje in de glazen bol.

We streven naar het geluk van onze klanten

small_c_popup.png

Let's have a chat