Corporate storytelling - Het Nederlandse Sales Instituut

Corporate storytelling

#Corporate storytelling

NSI legt uw corporate story vast en brengt daarmee de missie van uw bedrijf tot leven. Met het hebben van een corporate story wordt uw organisatie congruent omdat uw corporate story duidelijk maakt waar u voor staat als organisatie, wie u bent en waarin u uniek bent. Intern vergroot uw corporate story de betrokkenheid van uw teams en medewerkers; extern verbetert het uw reputatie door het creëren van ‘ambassadeurs’.

Concreet is een corporate story een tastbaar, leesbaar en overzichtelijk document, waarin de toepassingen van uw centrale verhaal worden doorverteld naar de diverse niveaus en disciplines binnen uw organisatie: HR, PR, branding, marketing en sales. Daarmee is een corporate story hét beginpunt voor uw organisatie en de basis voor al uw korte en lange termijn denken en doen.

#corporate story stappenplan

De corporate story is hét essentiële kernverhaal voor het onderscheidend positioneren van uw organisatie. NSI combineert gecontroleerd projectmanagement met een dynamisch verhaalproces op basis van co-creatie. Met een gedetailleerd stappenplan en een overzichtelijk storyboard wordt uw verhaal ingevuld. NSI gebruikt daarbij een vaste methodiek die uitgaat van de logische niveaus van Bateson.

  1. Het intern betrekken van de medewerkers bij uw verhaal;
  2. Het extern betrekken van klanten en stakeholders bij uw verhaal.

#het schrijven van u verhaal

Een corporate story brengt eenheid in uw organisatie. Om te komen tot de kern van uw verhaal verdiepen wij ons intensief in uw wereld. Eerst wordt de rationele, instrumentele kant van uw onderneming in kaart gebracht. Vervolgens onderscheidt NSI zich door storytelling. Het goud van een verhaal ligt in de belevingswereld van mensen. In interviews met management, klanten en medewerkers leggen wij waarden, drijfveren en ambities bloot. Deze dialogen leiden uiteindelijk tot inzichten en een authentiek en vernieuwend verhaal.

Uw rijke verhaalbron brengen wij terug tot kern. Waar staat u nu, hoe bent u daar gekomen en waar liggen uw kracht en groeipotenties voor de toekomst? Missie, visie, waarden én verhaalconcept komen samen in één compact verhaal. De samenhang en dynamiek van de wereld waarin u opereert worden zichtbaar. En iedereen binnen en buiten de organisatie weet waar je voor staat. Het corporate DNA van uw onderneming ligt vast.

#corporate story: bron van storytelling

Uw corporate story wordt pas succesvol als uw leiders, medewerkers en klanten zich kunnen verbinden met uw verhaal. Zij ‘zijn’ immers het verhaal. Met speciale storytellingtrainingen en -workshops vertalen wij de basics van uw verhaal naar uw management en uw interne doelgroepen. Uw corporate story wordt een succesverhaal als dat mensen aanspreekt, overtuigt en verbindt. Intern én extern. Niet voor de korte termijn, maar duurzaam. Het dagelijks leven biedt iedere medewerker de mogelijkheid om een verhalenverteller te zijn. Uw medewerkers, van sales tot HRM, integreren de corporate story met de eigen drijfveren, werkzaamheden en verhalen. Ook leidinggevenden worden ambassadeurs van uw verhaal. Zo komt uw verhaal tot leven.

“Facts tell stories sell!”

Unkown

neem contact op

Asos Harsin

Daltonlaan 500,
3584 BK Utrecht
Alleen bereikbaar tijdens kantooruren

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print